Stugor och fiske vid Emån!

Mitt i Smålands vackra natur ligger Grönskogs Gård. Förutom traditionellt jord- och skogsbruk samt lammuppfödning har vi också stugor för uthyrning samt fiske i Emån och Grönskogssjön. Vi erbjuder fantastisk vildmarksnatur och unik närhet till åns varierande kvillar. Våra stugor är fullt utrustade för självhushåll och vi har närliggande service och utflyktsmål inom bekvämt räckhåll.

loading...

Laxen, Öringen & Trolles

Vi har med våra tre stugor möjlighet att erbjuda boende med självhushåll för upp till 5 personer, kika in och titta hur det ser ut!

Vi är stolta att Grönskogs Gård under våren 2017 har tilldelats stöd från "Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet", Europeiska landsbygdsfonden.
Detta för att avverkning på Blanksö skett i Natur och Kulturmiljösyfte.
Det betyder att vi i vår åtgärd frihuggit större ädellövträd, gynnat stor variation av trädslagsblandning, ålder och täthet på skog samt prioriterat artrikedom genom att skapa död ved i lämnade högstubbar mm. Vi har undvikit körning i kantzonerna till våtmarker och vattendrag samt rotzonerna runt ädellövträden. Detta i syfte att området ska ge flera hotade insekter, fåglar och växter varierande naturmiljöer och därmed bättre levnadsförhållande.

Vi är också mycket glada att med hjälp av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kunna bygga en klinik för specialistvård av häst. Byggnaden kommer även att användas som mötes- och konferenslokal. 

PASSA PÅ ATT SHOPPA!

På gården finns också Stall Grönskog som säljer ridsportutrustning, häst- och hundfoder samt kläder för aktiva människor.