Gården

Grönskogs Gård har med sin långa historia mycket att berätta men även i nutid är det mycket som händer på gården.

Vi som bor här idag har under tre generationer arbetat på gården. Mycket har hänt på snart 80 år! Nu driver vi ett modernt jord- och skogsbruk och har med stug- och fiskeuthyrningen som började 2000 samt lammuppfödningen som vi startade upp 2005, fyra starka ben att stå på.

  • Skogsbruk; Av gårdens ca 700 ha består ungefär 500 ha av skogsmark. Det är en unik miljö som möter er i våra skogar. Emån delas i ett delta kring våra marker och gör omgivningen mycket speciell.
  • Jordbruk; Endast en mindre del, 35 ha, är åkermark som används till hö/ensilage och säd. Genom detta är vi till huvudsakligen självförsörjande.
  • Fiske; Vi erbjuder fiske på bl.a lax och öring i Emån.
  • Fåren; 2005 beslutade vi efter ett uppehåll från djur på gården att det återigen var dags. Nu bor här ca 300 tackor och fyra baggar av texel, ostfrisiskt mjölkfår eller korsningar däremellan.

Till vår familj hör också ett flertal hästar och hundar.