Laxen och Öringen

Efter att ha tjänstgjort som förråd under många år beslutade vi att 2000 satsa på en ordentlig renovering av dessa unika byggnad.

Uthyrningen av stugorna har sedan 2022 upphört.